Kuntavaalit

2021

Mä oon ehdolla, jotta turkulaisilla olisi tulevaisuudessa parempi mieli.

Turvataan kaikille mahdollisuus hyvään mielenterveyteen

Meidän mielenterveyspalvelut on kriisissä. Joka toinen kärsii elämänsä aikana mielenterveyden ongelmista. Vaikka emme itse sairastuisi, mielenterveysomaisuus voi silti koskettaa. Jo nyt tiedetään, että pandemia on pahentanut tilannetta entisestään.
Meidän on tunnustettava se tosiasia, että huono-osaisuus sekä altistaa mielenterveyden ongelmille, että vaikeuttaa avun piiriin pääsemistä. Mielenterveysongelmista kärsivät tilastollisesti eniten matalammin koulutetut ja köyhät. Eriarvoisuuden kasaantuva luonne ilmenee myös korkeampana kynnyksenä - tai suoranaisena esteenä - hoitoon hakeutumiselle. Tilanteen tasa-arvoistamiseksi meidän tulee purkaa köyhyyttä synnyttäviä rakenteita ja parantaa mielenterveyspalveluiden laatua ja saavutettavuutta.
Monitahoinen ongelma vaatii laaja-alaisia ratkaisuja. Palveluiden laadun ja saatavuuden kehittämisen lisäksi on torjuttava köyhyyttä ja pysäytettävä alueellinen eriytymiskehitys esimerkiksi kaavoitusratkaisuilla. Vaikuttava ja sosiaalisesti oikeudenmukainen mielenterveyspolitiikka on siis niin sosiaali-, terveys-, kuin tulopolitiikkaa.

Paremman mielen Turussa
 • Toteutetaan Terapiatakuu
 • Tarjotaan peruskoululaisille mielenterveyden ensiapukurssi
 • Turvataan kesällä avattavien matalan kynnyksen yksiköiden resurssien riittävyys
 • Tarjotaan mielenterveysomaisille alusta saakka apua
 • Torjutaan eriarvoisuutta laaja-alaisesti

Torjutaan ilmastokriisiä reilusti

Ilmastokriisi vaatii toimia nyt ja tulevaisuudessa. Turussa pitää tehdä vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa, joka kohtelee reilusti kaikkia kuntalaisia. Ilmastokriisin kustannukset eivät saa jäädä heikoimmassa asemassa olevien harteille!

Turku on julistanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja pian sen jälkeen hiilinegatiivinen. Tulevan valtuuston tehtäväksi jää suurten sanojen toteenpaneminen; kun helpot keinot tavoitteen saavuttamiseksi alkavat olla käytetty, tarvitaan periksiantamattomuutta, kekseliäisyyttä — ja inhimillisyyttä.

Reilu muutos tarkoittaa, että siirtymä ilmasto- ja ympäristökestävään yhteiskuntaan tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Vastuuta ilmastokriisin torjunnasta ei jäteä yksilöille: kriisiin johtaneiden rakenteiden on muututtava. Turussa täytyy tehdä poliittisia päätöksiä, jotka tekevät vihreistä valinnoista helpoimman, halvimman ja houkuttelevimman vaihtoehdon ihan jokaiselle.

Ilmastokaupunki Turussa

 • Julistetaan ilmastohätätila

 • Kaavoitetaan kulutuksesta vapaata julkista tilaa

 • Tarjotaan kierrätys- ja korjauspalveluita

 • Kehitetään päästötöntä julkista liikennettä: tuodaan ratikka takaisin raiteille

 • Nostetaan kasvisruoka ensisijaiseksi vaihtoehdoksi kaupungin ruokapalveluissa

Tehdään Turusta feministinen

Yhdenvertaisuus ei etene passiivisuudella; sen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Tätä tarkoittaa feminismi. Feministisessä kunnassa jokainen voi toteuttaa itseään lähtökohdistaan riippumatta.

Kotona pitää saada tuntea olevansa turvassa: siksi kotikunnilla on niin suuri vastuu vähemmistöjen oikeuksien turvaajina ja edistäjinä. Vihapuheen ja syrjinnän selkeä tuomitseminen ja toisaalta moninaisuuden julkinen juhlistaminen ovat liittolaisuuden symboleja, jotka osoittavat Turun seisovan vähemmistöjensä rinnalla.

Kunnan järjestämät palvelut rakentavat puitteet onnelliselle arjelle. Feministisen kuntapolitiikan tavoitteena on, että nämä palvelut ovat toimivia kaikkien kuntalaisten näkökulmasta. Tämä edellyttää kunnan työntekijöiden kouluttamista, kunnan tilojen muuttamista esteettömiksi sekä byrokratian mukauttamista moninaisuuden tunnistavaksi. Esimerkiksi lomakkeisiin pitää olla mahdollista ilmoittaa oikea sukupuolensa.

Ei ole yhdentekevää, tuntevatko kaikki kunnan asukkaat itsensä tervetulleiksi tai pääseekö myös pyörätuolilla liikkuva hyödyntämään joukkoliikenteen palveluita. Feministinen Turku on paras mahdollinen kotikaupunki ihan jokaiselle!

Feministisessä Turussa

 • Tarjotaan kaikille maksuttomat menkat

 • Koulutetaan kunnan työntekijöitä kohtaamaan kuntalaisten moninaisuus

 • Otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi

 • Kaavoitetaan feministisesti

 • Laitetaan esteettömyys etusijalle kaikessa kunnan rakennustoiminnassa ja viestinnässä